woensdag 9 juni 2010

BASTOGNEIk ben toen ik nog maar een meter hoog was al voor een eerste keer in Bastogne geweest (BELGIE-BELGIQUE-BELGIUM). Ik zal daar als UKKIE wel met ontzag naar dat stalen monster van 30 ton hebben staan kijken ... Niet wetende dat die tank me mee op een reis zou nemen die nu al minstens 40 jaar duurt. Op 7 juni 2007, mijn verjaardag, maakte ik de volgende foto. Ik ben misschien een beetje ijdel, fier op deze foto, dat ik er ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag een "eigen (gratis) postkaart" van liet maken ...

Op 20 mei 2010 was ik in Bastogne. Ik sprak er met iemand in het Memorial. Die Mevrouw wist me te melden dat de inwoners van Bastogne niet echt tevreden zijn over de "restauratie" van hun Shermantank ... En, ondertussen staat de Sherman 105mm ook (veilig) binnen in het museum. De derde tank zal binnenkort ook een herstelbeurt krijgen ...


http://bornesdufront.blogspot.com/2010/06/postkaarten-cartes-postale.html

Indien Je graag de postkaarten toegezonden wil krijgen (de voorraad is beperkt !!!!) stuur dan één aan Jezelf gefrankeerde omslag naar (maximum 2 kaarten per omslag + vergeet niet Je naam en adres op de omslag te schrijven + de nummers van de gewenste postkaarten) + 1 zegel (normale brief) :

If You want to obtain the postcards (the stock is limited !!!!) please sent me a stamped enveloppe (maximum 2 postcards per enveloppe + don't forget to write Your name and adress on the enveloppe + the postcard numbers You desire) + 1 stamp :

Si Vous Voulez obtenir les cartes postales (le stock est limité !!!!) envoie moi une enveloppe timbré (maximum 2 cartes par enveloppe + n'oublie pas de mettre votre nom et adresse sur l'enveloppe + les N°s des cartes que Vous voulez) + 1 timbre (lettre normale) :

Rik Scherpenberg
St. Servaastraat 19/1
3700 Tongeren
België-Belgique-Belgium

rik.scherpenberg@mil.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten